[1]
Rowiński, J. 2009. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 57–72. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.5.