[1]
Pavlíková, G. 2009. Polityka regionalna a rozwój wsi w Republice Czeskiej w kontekście integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 73–87. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.6.