[1]
Satoła, Łukasz i Żmija, J. 2009. Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 91–101. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.7.