[1]
Heller, J. 2009. Inwestycje jako instrument polityki regionalnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 103–118. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.8.