[1]
Kałuża, H. 2009. Obszary problemowe w polityce regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 119–128. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.9.