[1]
Drabik, E. 2009. Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagrożenie równowagi rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 145–160. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.11.