[1]
Pałasz, L. 2009. Polityka regionalna Unii Europejskiej szansą polskich regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 11–19. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.1.