[1]
Gierczycka, J. 2009. Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju Górnego Śląska. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 173–185. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.13.