[1]
Pondel, H. 2009. Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej na przykładzie województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 187–197. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.14.