[1]
Walenia, A. 2009. Wybrane czynniki warunkujące wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w regionie Podkarpacia. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 199–212. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.15.