[1]
Cebulak, J. 2009. Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 213–225. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.16.