[1]
Sołoma, A. 2009. Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre konstatacje z badań w regionie warmińsko-mazurskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 227–238. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.17.