[1]
Standar, A. 2009. Pozyskiwanie i zastosowanie środków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 239–248. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.18.