[1]
Adamowicz, M. i Smarzewska, A. 2009. Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 251–269. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.19.