[1]
Wojewódzka, A. 2009. Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 283–291. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.21.