[1]
Krukowski, A. 2009. Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 293–305. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.22.