[1]
Kołyska, J. 2009. Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa środkami z funduszy strukturalnych w latach 2004-2008. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 1(50) (cze. 2009), 161–170. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.12.