[1]
Dewalska-Opitek, A. 2010. Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 3(52) (maj 2010), 219–229.