[1]
Kierepka, M. 2010. Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach 2002-2006. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 3(52) (maj 2010), 151–159.