[1]
Grębowiec, M. 2010. Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 3(52) (maj 2010), 444–455.