[1]
Dłubakowska-Puzio, E., Łowkiewicz, A. i Olejniczak, D. 2010. Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowaniapracowników. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 3(52) (maj 2010), 399–411.