[1]
Dmowski, Łukasz 2010. Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 3(52) (maj 2010), 371–385.