[1]
Drejerska, N. 2010. Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 27–34.