[1]
Pomianek, I. 2010. Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 42–49.