[1]
Walenia, A. 2010. Charakterystyka układu instytucjonalnego Podkarpacia odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 50–64.