[1]
Podstawka, M. i Rudowicz, E. 2010. Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 79–87. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2013.4.53.47.