[1]
Sarnowski, J. 2010. Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 88–99.