[1]
Waściński, T. i Wójcik, G. 2010. Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 100–109.