[1]
Kowalska, I. 2010. Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 110–118.