[1]
Borowik, M. i Waściński, T. 2010. Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 119–131.