[1]
Woźniak, B. 2010. Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 151–161.