[1]
Henryk, W. i Janusz, T. 2010. Finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 165–172.