[1]
Gralak, K. 2010. Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 9–17.