[1]
Jurkowski, R. 2010. Interes konsumenta a interes banku w umowach o kredyt na zakup samochodu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 227–237.