[1]
Piocha, S. i Radlińska, K. 2010. Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 238–251.