[1]
Miedzik, A. i Wicka, A. 2010. Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 264–277.