[1]
Szwacka-Mokrzycka, J. 2010. Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 278–286.