[1]
Satoła, Łukasz 2010. Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 312–321. DOI:https://doi.org/10.22630/PEFIM.2010.4.53.68.