[1]
Karpio, A. i Żebrowska-Suchodolska, D. 2010. Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 322–331.