[1]
Ociepa-Kicińska, E. 2010. Dywersyfikacja ryzyka, a ograniczenia w polityce inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 332–340.