[1]
Rykowska, J. i Sawicka, J. 2010. Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 4(53) (grudz. 2010), 341–350.