[1]
Kozak, S. 2011. Zmiany struktury kanałów dystrybucji a poprawa warunków konkurencji w sektorze ubezpieczeń w Polsce w latach 2002-2009. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 5(54) (cze. 2011), 59–70.