[1]
Panchenko, M. i Parlińska, M. 2011. Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 6(55) (grudz. 2011), 80–87.