[1]
Milewska, A. 2011. Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 6(55) (grudz. 2011), 57–66.