[1]
Kozak, S. 2011. Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 6(55) (grudz. 2011), 44–56.