[1]
Dopka, D., Korsak-Adamowicz, M. i Płotczyk, B. 2011. Pozyskiwanie przez rolników środków finansowych z dodatkowych źródeł na przykładzie programu rolno środowiskowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 6(55) (grudz. 2011), 23–33.