[1]
Grębowiec, M. 2012. Wspólna Polityka Rolna a zmiany w podejściu do jakości w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 184–192.