[1]
Czykier-Wierzba, D. 2012. Początki Wspólnej Polityki Rolnej w EWG. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 103–115.