[1]
Biernat-Jarka, A. 2012. Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 60–70.