[1]
Niezgoda, D. 2012. Gospodarowanie ziemią a Wspólna Polityka Rolna. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 8(57) (grudz. 2012), 345–534.